Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
umowa sponsoringu
14.03.2013 11:58

Umowa sponsoringu w kosztach przedsiębiorcy

Sponsoring definiowany jest najczęściej jako finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności.

Podziel się
Dodaj komentarz
(MichaelDeLeon/iStockphoto)

*Istotą umowy sponsoringu jest przekazanie przez sponsora określonej kwoty pieniężnej sponsorowanemu, który w zamian za takie wynagrodzenie realizuje na rzecz sponsora usługi o charakterze promocyjno-reklamowych. *

Sponsoring definiowany jest najczęściej jako _ finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności _. Najczęściej umowy tego typu zawierane są w związku z organizacją przez sponsorowanego określonych przedsięwzięć np. działalności charytatywnej, koncertów lub imprez sportowych kierowanych do szerokiego grona adresatów.

Wachlarz realizowanych świadczeń w ramach umowy o sponsoring może być bardzo szeroki - począwszy od umieszczenia logo sponsora na stronie internetowej podmiotu sponsorowanego, plakatach lub ulotkach dotyczących organizowanego przedsięwzięcia, aż po spoty radiowe oraz bannery z logo wywieszane w trakcie imprez.

Przedstawiony zakres działań prowadzi do stwierdzenia, że w istocie umowa sponsoringu ma na celu reklamę przedsiębiorcy-sponsora jako podmiotu gospodarczego. Może to być zarówno reklama oferowanych przez niego towarów lub usług, jak i tzw. reklama instytucjonalna, realizowana w odniesieniu do samej nazwy (logo) przedsiębiorcy.

Aktualnie, wśród organów podatkowych nie budzi wątpliwości możliwość uznania wydatków poniesionych na reklamę jako kosztu uzyskania przychodu. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że wydatki tego rodzaju mają na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego.

Reklama polega zatem na prezentowaniu danego produktu czy marki, cech jakościowych lub użytkowych i może być realizowana za przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także - co ma istotne znaczenie na gruncie umów sponsoringu - reklamę firmy (przedsiębiorstwa), zwiększającą popularność sponsora oraz utrwalającą jego pozytywny wizerunek wśród potencjalnych klientów.

Kwalifikowanie wydatków poniesionych na reklamę do kosztów uzyskania przychodów następuje w oparciu o zasadę ogólną, zawartą w treści art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wydatki ponoszone na reklamę przyczyniają się pośrednio do uzyskania przychodów i - jako nie wymienione wśród wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

W przypadku potrącania wydatków na sponsoring w kosztach uzyskania przychodów, niezmiernie istotnym jest jednak należyte udokumentowanie wykonania przez sponsorowanego usług reklamowych, z uwagi na fakt, że są to usługi niematerialne. Posiadanie przez podatnika samej tylko faktury VAT dokumentującej poniesiony koszt, może więc okazać się niewystarczające.

Dokument taki wprawdzie potwierdza okoliczność poniesienia wydatku ale nie stwierdza, czy rzeczywiście usługi reklamowe zostały wykonane. W związku z powyższym zalecane jest uzyskanie dodatkowej dokumentacji potwierdzających fakt wykonania przez sponsorowanego działań wynikających umowy (np. w postaci dokumentacji fotograficznej przedstawiającej udostępnienie powierzchni reklamowej, plakatu z logo przedsiębiorcy dotyczącego organizacji imprezy, ulotek rozpowszechnianych w trakcie jej trwania, informacji prasowych itp.).

Ponadto działania reklamowe muszą być skierowane do nieograniczonego adresata, gdyż przeciwnym razie powstaje ryzyko zarzutu pozorności reklamy, skierowanej do podmiotów, które nie mogą być nabywcami usług sponsorowanego. Dodatkowo świadczenia reklamowe sponsorowanego i świadczenia pieniężne sponsora muszą być ekwiwalentne, bo tylko w takim przypadku można mówić o odpłatnym nabyciu usług reklamowych (tzw. _ sponsoring właściwy _).

Natomiast gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, lub wartość otrzymanego świadczenia nie odpowiada wartości świadczenia pieniężnego, to wydatek pieniężny w części przekraczającej wartość świadczenia reklamowego może zostać uznany za darowiznę (tzw. _ sponsoring niewłaściwy _), zasadniczo wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to w praktyce, iż do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone jedynie wydatki stanowiące ekwiwalent za uzyskany towar czy usługę.

Czytaj więcej w Money.pl
Jak rozliczyć licencję w kosztach podatkowych? Wydatki związane z zakupem licencji, pozwalającej np. na wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, z zasady stanowią koszt uzyskania przychodu.
Amortyzacja biura jest możliwa. Kiedy? Amortyzować można nie tylko zakupione auto czy maszyny, ale także środki trwałe wytworzone we własnym zakresie.
Jak płacić niski PIT, czyli rozliczanie kosztów uzyskania przychodów Kwestię tę regulują ustawy o PIT i CIT. Zgodnie z nimi nie wszystko można rozliczyć.
Tagi: umowa sponsoringu, wiadomości, wiadmomości, druki, gospodarka, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz