Notowania

ceidg
05.08.2015 06:25

Wpis do ewidencji CEIDG. Sejm poparł zmianę w przepisach

Uproszczenie dokonywania wpisów, wykreśleń oraz sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - m.in. taką zmianę przewiduje rządowy projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(istockphoto)

Wszystkie kluby poparły propozycję. Według stanu na lipiec, rejestr obejmował ponad 2,5 miliona przedsiębiorców.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który powstał w resorcie gospodarki. Jak mówiła wiceszefowa resortu Grażyna Henclewska, ma on na celu m.in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej "poprzez ułatwienie prawa".

- W oparciu o nowe rozwiązania prawne nastąpi usprawnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego CEIDG, a także usprawnienie pracy administracji - głównie w gminach oraz urzędzie obsługującym organ prowadzący CEIDG - podkreśliła.

Dodała, że doświadczenia czteroletniego okresu funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej wskazały, że "możliwe jest wprowadzenie szeregu usprawnień w funkcjonowaniu CEIDG prowadzących m.in. do uproszczenia procedury wykreśleń i dokonywania sprostowań wpisów, uproszczenia i ujednolicenia zasady uzyskiwania zaświadczeń czy uzyskiwania dodatkowych zaświadczeń we wpisie".

Jak mówiła, uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu.

Krzysztof Gadowski prezentując stanowisku klubu PO zwrócił uwagę, że bardzo dobrze się stało, że MG wspólnie z przedsiębiorcami przygotowało szereg poprawek, które można byłoby wprowadzić do obecnie funkcjonujących przepisów. Wskazał, że jego klub pozytywnie odnosi się do zaproponowanych rozwiązań.

W podobnym tonie wypowiadał się poseł PiS Wojciech Zubowski. Jak mówił, przepisy dotyczące CEIDG miały być w zamierzeniu ogólnopolską centralą ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych, a proces rejestracji działalności miał być całkowicie elektroniczny. Okazało się to jednak tylko teorią, a w pierwszym roku funkcjonowania CEIDG skorzystało z niego jedynie 3 proc. przedsiębiorców. Pozostali nadal korzystali z papierowej formy rejestracji, co skutkowało licznymi pomyłkami. Zubowski stwierdził, że zaproponowane zmiany idą we właściwym kierunku, dlatego jego klub opowiada się za szerszą dyskusją nad projektem.

Dalszym rozpatrywaniem rządowego projektu zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zajmie się sejmowa komisja gospodarki.

Co się zmieni?

Przygotowany przez resort projekt nowelizacji doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co w ocenie ekspertów resortu uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców. Zmiany mają też pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, co ma istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowela przewiduje ponadto zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom poprzez wyszukiwarkę CEIDG. W efekcie - w ocenie autorów projektu - nastąpi zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG.

Proponowane zmiany mają też umożliwić organom państwowym takim jak np. sądy czy prokuratury dostęp do wszystkich danych wpisowych.

Działająca od 1 lipca 2011 r. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła dotychczasowe rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie tej znajdowało się 2 mln 67 tys. 923 aktywnych wpisów.

Tak było wcześniej

Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje przede wszystkim na wniosek przedsiębiorcy. Jeśli zaprzestaje on działalności, musi złożyć wniosek CEIDG-1, w którym zaznaczał w 1 rubryce punkt numer 5 ("wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG"). Może to zrobić:

  • on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym,
  • w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w tym drugim przypadku wniosek powinien być opatrzony podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym notarialnie).

Przedsiębiorca ma na złożenie wniosku w ciągu 7 dni od zaprzestania wykonywania działalności. Podobnie działa to w przypadku zmiany danych (na przykład adresu firmy lub danych osobowych przedsiębiorcy) - jest na to 7 dni od wystąpienia takiej zmiany. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku urząd gminy (lub system elektroniczny) niezwłocznie o tym poinformuje. Tutaj sprawdzisz, jak uniknąć poprawek i prawidłowo wypełnić wniosek CEIDG-1.

Wykreślenie z ewidencji może również nastąpić z urzędu, w przypadku:

  • gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
  • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
  • niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
  • gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa,
  • przekształcenia działalności w spółkę kapitałową, podlegającą wpisowi do KRS.

W niektórych przypadkach (szczególnie dla początkujących przedsiębiorców), bardziej korzystne jest zawieszenie działalności niż ostateczne wykreślanie wpisu. O tym, jak to zrobić przeczytasz tutaj.

Tagi: ceidg, wiadomości, gospodarka, druki, baza wiedzy, zarządzanie, najważniejsze, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz