Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wpis do ewidencji. Rząd chce ulżyć przedsiębiorcom i wprowadza zmiany

0
Podziel się:

Wykreślenie wpisów z CEIDG bez wszczynania postępowania administracyjnego i decyzji ministra gospodarki oraz mniej papierologii przy zakładaniu firmy - to najważniejsze zmiany, przyjęte dziś przez rząd.

Wpis do ewidencji. Rząd chce ulżyć przedsiębiorcom i wprowadza zmiany
(istockphoto)

Wykreślenie wpisów z CEIDG bez wszczynania postępowania administracyjnego i decyzji ministra gospodarki oraz mniej papierologii przy zakładaniu firmy - to najważniejsze zmiany, które zakłada nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Takie rozwiązanie skróci czas oczekiwania na wykreślenie lub sprostowanie wpisów w CEIDG oraz ułatwi życie przedsiębiorcom, którzy przy zakładaniu firmy unikną wizyty w ZUS.

dotyczy to np. wpisów z powodu zgonu przedsiębiorcy, upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz z powodu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności. Gminy będą mogły również poprawiać błędy powstałe przy przekształcaniu wniosku o wpis z formy papierowej na elektroniczną. Do tej pory musieli robić ro sami przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie skróci czas oczekiwania na wykreślenie lub sprostowanie wpisów w CEIDG oraz poprawi jakość danych zawartych w rejestrze.

Nowe dane we wpisie

Dane będą uzupełnione m.in. o informacje dotyczące np. przedstawiciela ustawowego. Przedsiębiorca będzie decydował o podaniu numeru telefonu (on sam zdecyduje czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy ma tylko służyć do kontaktów z administracją publiczną). Będzie można także zamieścić informację o dacie trwałego zaprzestania działalności gospodarczej.

Ustawa wprowadza również możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z jednym wnioskiem o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS lub KRUS. Obecnie takich zgłoszeń dokonuje się w wybranym oddziale, o czym wielu przedsiębiorców nie pamięta i dlatego często nieświadomie pozbawia się prawa do ubezpieczenia.

Zawieszenie działalności? Będzie mniej do wypełniania

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał jeszcze raz podawać wszystkich danych adresowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W ustawie dodano również przepis zobowiązujący przedsiębiorcę do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru musi zawierać także adres do doręczeń jako adres rodzący skutki administracyjne i sądowe. Ułatwi to dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego sytemu. Wpis adresu do doręczeń ma duże znaczenie w doręczania pism w ramach postępowań administracyjnych.

Jeśli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, będzie mógł zrezygnować z wpisu i wówczas jego dane nie będą publikowane w CEIDG. Według prawa, osoba taka nie jest przedsiębiorcą (nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej), więc jej dane nie powinny znaleźć się w CEIDG.

Tak było wcześniej

Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje przede wszystkim na wniosek przedsiębiorcy. Jeśli zaprzestaje on działalności, musi złożyć wniosek CEIDG-1, w którym zaznaczał w 1 rubryce punkt numer 5 ("wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG"). Może to zrobić:

  • on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym,
  • w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w tym drugim przypadku wniosek powinien być opatrzony podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym notarialnie).

Przedsiębiorca ma na złożenie wniosku w ciągu 7 dni od zaprzestania wykonywania działalności. Podobnie działa to w przypadku zmiany danych (na przykład adresu firmy lub danych osobowych przedsiębiorcy) - jest na to 7 dni od wystąpienia takiej zmiany. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku urząd gminy (lub system elektroniczny) niezwłocznie o tym poinformuje. Tutaj sprawdzisz, jak uniknąć poprawek i prawidłowo wypełnić wniosek CEIDG-1.

Wykreślenie z ewidencji może również nastąpić z urzędu, w przypadku:

  • gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
  • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
  • niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
  • gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa,
  • przekształcenia działalności w spółkę kapitałową, podlegającą wpisowi do KRS.

W niektórych przypadkach (szczególnie dla początkujących przedsiębiorców), bardziej korzystne jest zawieszenie działalności niż ostateczne wykreślanie wpisu. O tym, jak to zrobić przeczytasz tutaj.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)