Notowania

Zaczynasz biznes? Zobacz, gdzie uzyskasz dofinansowanie

Money.pl i MarketMoney.pl sprawdziły jakie warunki trzeba spełnić, by takie pieniądze uzyskać.

Podziel się
Dodaj komentarz
(nyul/iStockphoto)

Ponad 21 tysięcy złotych możesz dostać na rozwój swojej firmy z urzędu pracy. Jeśli masz dobry pomysł na biznes, możesz się również zwrócić o dofinansowanie ze środków unijnych, albo zawnioskować o kredyt w banku. Money.pl i MarketMoney.pl sprawdziły jakie warunki trzeba spełnić, by takie pieniądze uzyskać.

Uzyskanie dofinansowania na początek własnego biznesu, zależy w dużej mierze od pomysłu i wizji właściciela i tego w jaki sposób chce prowadzić swoją działalność. Im bardziej innowacyjny, ale możliwy do zrealizowania pomysł, tym większe szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków. Dobrze przygotowany biznesplan i realne prognozy finansowe, decydują często o wysokości uzyskanego wsparcia. Co oczywiście nie zwalnia nas ze żmudnej biurokracji i dopełnienia wielu formalności. Gdzie można uzyskać pieniądze na start?

Środki z Funduszu Pracy

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, jeśli nie chcą szukać pracy na etacie i wolą rozpocząć działalność na własny rachunek, mogą zwrócić się do powiatowego urzędu pracy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy. Objęty Indywidualnym Planem Działania, bezrobotny może otrzymać jednorazowo ponad 21 tysięcy złotych (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, od 01.12.2012r. dofinansowanie wynosi 21 * *061,32 zł), przy czym powinien posiadać wkład własny, który wystarczy na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, materiałów, towarów, a także usług i materiałów reklamowych. Pieniądze powinny zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w ciągu 2 miesięcy od ich uzyskania. Otrzymane wsparcie finansowe jest bezzwrotne, pod warunkiem rozliczenia wykorzystanych pieniędzy w wyznaczonym terminie i prowadzenia działalności nie przerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

*Dotacje z funduszy Unii Europejskiej *

Druga możliwość, to wystąpienie o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. W latach 2007 – 2013 funkcjonuje kilka programów operacyjnych, w ramach których przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie. O środki mogą się ubiegać zarówno właściciele firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, ale również takie, które działają już na rynku od jakiegoś czasu. Programy z których możliwe jest uzyskanie środków, to między innymi:

1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Kierowany jest do firm, które zamierzają realizować szeroko rozumiane, innowacyjne projekty związane z rozwojem nowoczesnych technologii, budową i wdrażaniem systemów informacyjnych oraz realizowaniem projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki. W jego ramach wspierane są na przykład firmy, działające w branży elektronicznej lub których celem jest wsparcie działalności innowacyjnej. Przedsiębiorca posiadający pomysł na przyszłościowy biznes może uzyskać inwestora, który przekaże na rzecz projektu nawet do 200 tys. euro. Inwestor obejmie udziały w nowopowstałym biznesie (nie więcej niż 50%).

  1. Regionalny Program Operacyjny. W jego ramach osoby już prowadzące działalność gospodarczą, mogą się ubiegać o dofinansowanie mające na celu rozwój prowadzonego biznesu. Program nie określa jednak ile czasu musi być prowadzona firma wnioskująca o dofinansowanie, co w praktyce oznacza możliwość uzyskania pieniędzy nawet przez nowopowstałe firmy. Wysokość dotacji może się różnić w zależności od regionu w którym działa przedsiębiorca oraz wielkości firmy. Najczęściej dotacje kształtują się na poziomie od 50% do 70% tzw. kosztów kwalifikowanych.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Możliwe jest otrzymanie jednorazowo 40 000 zł oraz uzyskanie pomocy doradczo-szkoleniowej. Dodatkowo przedsiębiorca może się również ubiegać o tak zwaną pomoc pomostową. Wsparcie ma formę bezzwrotnej dotacji nie przekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia, która jest wypłacana przez okres 6 (podstawowe wsparcie pomostowe) lub 12 miesięcy (przedłużone wsparcie pomostowe). Celem dofinansowania jest pomoc przedsiębiorcy w pokrywaniu stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. składki na ZUS) w jej początkowych okresie.

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie jest przeznaczone przede wszystkim dla mikroprzedsiębiorców mieszkających bądź prowadzących swoją działalność na obszarach wiejskich (najlepiej gmina wiejska lub gmina wiejsko-miejska z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców). O dofinansowanie może ubiegać się biznesmen, który planuje założyć lub już prowadzi działalność gospodarczą ,zatrudniając nie więcej niż 10 osób (obrót nie może przekroczyć 2 mln euro). Celem finansowanego projektu powinno być utworzenie co najmniej jednego, nowego miejsca pracy. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc finansową, która może pokryć maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak jak 300 000 zł.

Kolejna możliwość, to zwrócenie się do banku z wnioskiem o kredyt, które mają w swojej ofercie rozwiązania dedykowane właśnie firmom rozpoczynającym działalność, czyli tzw. stat-upów. Propozycji jest kilka i różnią się nie tylko oprocentowaniem i prowizją za kredyt, ale także warunkami jakie powinien spełnić przedsiębiorca.

Młody stażem przedsiębiorca może skorzystać zarówno z kredytów w formie limitu w rachunku (np. Kredyt Bank), kredytów gotówkowych z przeznaczeniem na dowolny cel związany z wykonywaną działalnością (np. Bank Polskiej Spółdzielczości), jak i typowych kredytów inwestycyjnych na zakup środków trwałych (np. Credit Agricole Bank). Kwota kredytu najczęściej uzależniona jest od celu inwestycji, ewentualnego wkładu własnego i zaproponowanych zabezpieczeń. W przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką w Meritum Bank, przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność od zaledwie 6 miesięcy, może uzyskać kredyt w wysokości nawet 2 mln złotych na okres do 240 miesięcy.

Firma, która nie może się pochwalić żadnym stażem bez problemu powinna otrzymać kredyt w rachunku w Credit Agricole Bank lub kredyt na start w Idea Banku. W tym drugim, wymagane jest co prawda zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości, ale kredyt można zaciągnąć na okres nawet 120 miesięcy, czyli na 10 lat. Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z promocji polegającej na sfinansowaniu przez bank opłat z tytułu składek na ZUS w pierwszym roku działalności.

MarketMoney.pl i Money.pl w połowie listopada sprawdziły dostępność kredytów dla początkujących firm (o stażu od 0 do 12 miesięcy). Zapytanie zostało skierowane do 27 banków. W bankach, które odpowiedziały na zapytanie dostępnych jest kilka, dość zróżnicowanych ofert dla tzw. start-upów.

Na uprzywilejowanej pozycji są przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak adwokaci, architekci, tłumacze przysięgli, czy lekarze prowadzący indywidualne praktyki. Banki chętniej udzielą im kredytów. Proponują lepsze warunki w porównaniu z ofertą tradycyjną, a formalności są zminimalizowane. Oferty takie mają między innymi Getin Noble Bank, który może udzielić kredytu firmie z zerowym stażem pod warunkiem udokumentowania przez jej właściciela doświadczenia w określonym zawodzie. Podobnie Kredyt Bank. W przypadku tego ostatniego standardowo wymaga się, by działalność była prowadzona minimum 12 miesięcy. Ale jeśli jest ona kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę, która dodatkowo trwała minimum 12 miesięcy, to o kredyt bez żadnych zabezpieczeń można wnioskować już po miesiącu prowadzenia firmy.

Biznesplan i prognozy, choć pomocne, to jednak nie wszędzie są wymagane. Nie będzie ich między innymi potrzebował przedsiębiorca ubiegający się o kredyt inwestycyjny w Credit Agricole.

W zestawieniu nie znalazł się Bank Zachodni WBK, ponieważ standardowo nie uruchamia on kredytów klientom dopiero rozpoczynającym działalność. Jednak dzięki indywidualnemu podejściu, w wyjątkowych i biznesowo uzasadnionych sytuacjach, banki nie wykluczają takiej możliwości.

* Zestawienie kredytów „Na Start” *
bank nazwa produktu prowizja oprocentowanie minimalny staż firmy maksymalny okres kredytowania maksymalna kwota kredytu
Money.pl na podstawie danych z banków
*Credit Agricole * Kredyt w rachunku zabezpieczony depozytem 1,50% od 0,7%1 od pierwszego dnia działalności 12 miesięcy 300 000 PLN
Credit Agricole Kredyt inwestycyjny2 - prowizja przygotowawcza: 2,5% (min. 200 zł)3, - prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: 2,0% (min. 200 zł) , - prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0% zmienne: WIBOR 3M + marża banku4 - 6 miesięcy dla przedstawicieli wolnych zawodów 8 - 12 miesięcy dla prowadzących działalność związaną z wybranymi branżami preferowanymi 60 miesięcy indywidualnie, w zależności od kwoty inwestycji oraz udziału własnego klienta
FM Bank Kredyt Na Start I 5% stałe: 16% 12 miesięcy 60 miesięcy - do 80 000 PLN z gwarancją EIF, - do 100 000 PLN z poręczeniem JEREMIE
**Getin Noble Bank Kredyt Wybrane grupy zawodowe 1% – 4% 5% - 8,5%5 od pierwszego dnia działalności (w przypadku, gdy klient może udokumentować doświadczenie w określonym zawodzie)** 84 miesiące - 250 000 PLN bez zabezpieczeń rzeczowych, - 1 000 000 PLN przy zabezpieczeniu rzeczowym
Idea Bank Kredyt na Start od 0% indywidulanie od pierwszego dnia prowadzonej działalności 120 miesięcy 350 000 PLN
Kredyt Bank Szybki kredyt dla branż6 0% 4% - 8% standardowo minimum 12 miesięcy. Ale są wyjątki. Patrz przypis 7 12 miesięcy z możliwością przedłużenia aż do 10 lat 50 000 PLN
*Meritum Bank * Biznes Hipoteka od 1% od 3,9% 6 miesięcy 240 miesięcy 2 000 000 PLN
*Bank Polskiej Spółdzielczości * *Kredyt na Dobry Początek * 2% 4% działalność prowadzona nie dłużej niż 12 miesięcy 12 miesięcy do 50 000 PLN
  1. oprocentowanie ustalane wg wzoru: oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym lub lokacie plus 2 % minus WIBOR 1M
  2. kredyt jest przeznaczony na finansowanie inwestycji w rzeczowy majątek trwały związany z podstawową działalnością klienta (z wyłączeniem nieruchomości). Możliwe jest refinansowanie nakładów własnych poniesionych przez firmę oraz przeniesienie kredytu inwestycyjnego z innego banku.
  3. istnieje możliwość skredytowania prowizji przygotowawczej
  4. marża banku: od 3 % dla klientów prowadzących działalność w formie wolnych zawodów; od 4 % dla firm działających w ramach branż preferowanych
  5. w zależności od punktacji BIK i okresu kredytowania
  6. odnawialny limit kredytowy dla klientów stosujących uproszczoną księgowość i wykonujących wolne zawody, np. adwokatów, lekarzy, architektów, tłumaczy przysięgłych itp.
  7. Jeżeli działalność jest kontynuacją wcześniejszej wykonywanej pracy w danym zawodzie, to wystarczy, że przedsiębiorca prowadzi ją: 1 miesiąc - jeśli współpraca w ramach działalności odbywa się z dotychczasowym pracodawcą, a wcześniejsza forma zatrudnienia trwała minimum 12 miesięcy 3 miesiące - jeśli działalność nie jest oparta o umowę o współpracę z tym samym pracodawcą, ale okres prowadzenia działalności i wcześniejszej formy zatrudnienia wynosi co najmniej 12 miesięcy
  8. przedstawiciele wolnych zawodów takich jak: notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego, rehabilitant / fizjoterapeuta, lekarz prowadzący własny gabinet lekarski, geodeta, tłumacz przysięgły, optyk
Tagi: kredyt na start, giełda, kraj, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, porady, druki, baza wiedzy, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz