Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zdrowotne wyższe niż podatek

Zdrowotne wyższe niż podatek

Fot. PAP/Andrzej Grygiel
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona za pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne ulega obniżeniu do wysokości zaliczki.

Jeżeli jednak podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

  • 1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
  • 2) przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
  • 3) przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących tym osobom,
  • 4) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza na zasadach ogólnych.

W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż wymienione w pkt 1-4 składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Kiedy płatnik ma do czynienia z obniżaniem składki?

Z praktycznym zastosowaniem zasady polegającej na obniżeniu składki do wysokości zaliczki mamy do czynienia w dwóch przypadkach, gdy:

  • o zatrudnia pracownika na część etatu i otrzymuje on niskie wynagrodzenie lub
  • o pracownik pracuje na pełny etat i rozwiązujemy z nim umowę o pracę na początku miesiąca, wypłacaąc mu wynagrodzenie tylko za kilka dni pracy.

 

Nie trzeba już przesyłać informacji do NFZ

Do końca września 2007 r. pracodawca, który naliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika, obniżył ją do wysokości zaliczki, był zobowiązany przesłać do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informację o obniżeniu składki do wysokości zaliczki.

Informacja ta przesyłana była w formie elektronicznej i zawierała dane identyfikacyjne płatnika ubezpieczonego oraz informację, w jakiej wysokości została odprowadzona za pracownika składka na ubezpieczenie zdrowotne i ile wyniosłaby ta składka, gdyby była ustalana na zasadach ogólnych (czyli bez obniżenia do wysokości zaliczki). Od 1 października ten obowiązek został zniesiony i takiej informacji przesyłać do Funduszu już nie trzeba.

Podstawa prawna:
o art. 81 ust. 1 ust. 5-6, art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze. zm.).

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

 

Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
2008-03-07 20:20 portfel
to poproszę o wyliczenie dla poszczególnych kwot 900 zł 800 zł 700 zł 600 zł 500 zł 400 zł 300 zł kiedy (warunki: koszty uzyskania 111,25 oraz kwota wolna 48,9)