Notowania

zamówienia publiczne
31.07.2013 16:13

Zmiany w zamówieniach publicznych w Rosji

Rynek rosyjski bez względu na wszelkiego rodzaju trudności formalnoprawne, budzi coraz większe zainteresowanie polskich eksporterów towarów i usług.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

Jak wiadomo, rynek rosyjski bez względu na wszelkiego rodzaju trudności formalnoprawne, budzi coraz większe zainteresowanie polskich eksporterów towarów i usług. Polskie firmy interesuje nie tylko sfera handlu prywatnego, ale również sfera zamówień publicznych. Pozostaje ona jednak z wielu względów nadal dość zamkniętą dla firm zagranicznych.

Stosownie do aktualnie obowiązujących na terytorium Rosji przepisów prawa, tj. ustawy federalnej o ogłoszeniu zamówień na dostawę towarów, wykonanie prac, świadczenie usług dla potrzeb państwowych i municypalnych, w przypadku udzielania zamówień publicznych w stosunku do towarów i usług mających pochodzenie zagraniczne stosowana jest względem przedsiębiorców z innych krajów tzw. zasada wzajemności.

Reguła ta oznacza, iż wobec towarów czy usług zagranicznych objętych zamówieniem publicznym stosowane są takie same zasady postępowania jak wobec towarów czy usług rosyjskich, o ile państwo pochodzenia towaru czy usługi również stosuje zasadę wzajemności.

Oczywiście od powyższej reguły są wyjątki. Zalicza się do nich ograniczenia stosowane wobec towarów zagranicznych nabywanych w celu zaspokojenia potrzeb państwowych w sferze obrony narodowej i bezpieczeństwa państwowego. Zatem inaczej będą traktowane towary z sektora militarnego czy technologicznego, np. wiele sprzętów technicznych i linii produkcyjnych, w tym do krojenia i obróbki metali, drewna twardych plastików oraz innych twardych materiałów.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji wprowadziło listę towarów zagranicznych, wobec których stosowane są bardziej rygorystyczne warunki uczestnictwa w zamówieniach publicznych aniżeli do rosyjskich towarów z tej samej grupy. Dotyczy to m.in. mięsa wieprzowego oraz wołowego i produktów pochodnych, mleka krowiego, masła, innych tłuszczy mlecznych, serów, ryżu, odzieży ze skóry i futra, obuwia, środków farmaceutycznych i medycznych, maszyn i sprzętów rolniczych, samochodów osobowych, linii produkcyjnych i innych sprzętów technologicznych.

Podsumowując, zgodnie z przepisami powyższej ustawy na dzień dzisiejszy towary oraz usługi zagraniczne mają prawo do udziału w zamówieniach publicznych, co do zasady, na równych warunkach z towarami i usługami rosyjskimi, poza wskazanymi powyżej wyjątkami, które jednak dla wielu podmiotów są przeszkodą do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym.

Bez względu na nie tak dawne wejście Rosji do Światowej Organizacji Handlu, nie należy oczekiwać liberalizacji powyższych przepisów. Już z dniem 1 stycznia 2014 r. w Rosji wchodzi w życie nowa ustawa o systemie kontraktowym w sferze zakupu towarów, prac i usług dla zapewnienia potrzeb państwowych i municypalnych, która zastąpi postanowienia dotychczas obowiązującej ww. ustawy i wprowadzi m. in. obostrzenia w stosunku do towarów i usług pochodzenia zagranicznego.

Stosownie do przepisów nowej ustawy, towary i usługi zagraniczne będą traktowane na takich samych zasadach jak krajowe wyłącznie, gdy jest to przewidziane stosowną umową międzynarodową. Ponadto w stosunku do niektórych towarów lub usług Rząd Federacji Rosyjskiej może ustalić zakaz ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych w ogóle lub wprowadzić pewne ograniczenia w tym zakresie, w szczególności w celu ochrony ustroju konstytucyjnego, obrony narodowej, ochrony rynku wewnętrznego, rozwoju gospodarki narodowej oraz wsparcia rosyjskich producentów.

Reasumując, Rosja ma obecnie na celu wspieranie producentów i wykonawców krajowych oraz rozwój rynku wewnętrznego, co może utrudnić producentom zagranicznym wejście na rynek rosyjski ze swoim towarem czy usługą, przynajmniej w sferze zamówień publicznych. A może to zachęta do zwiększenia inwestycji i założenia własnej działalności w Rosji?

Czytaj więcej w Money.pl
Są ich tysiące. Jak zacząć współpracę? _ W sposób naturalny ambasadorami naszej gospodarki są Polacy rozsiani po świecie - ci, którzy mają więzi z krajem i tworzą za granicą dobry wizerunek Polski _.
Definicje eksportu i importu. Co się zmieniło? Od 1 kwietnia 2013 roku weszła w życie kolejna część przepisów podatkowych obejmująca swoim zakresem podatek VAT.
Zatory płatnicze. Nowe przepisy pomogą firmom? Wkrótce wejdzie w życie podpisana w drugiej połowie marca przez prezydenta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Co zmieni?
Tagi: zamówienia publiczne, eksport, wiadomości, wiadmomości, druki, gospodarka, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz