Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZUS DRA. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić druk i jak obliczyć składki za pracownika

ZUS DRA. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić druk i jak obliczyć składki za pracownika

Fot. Włodzimierz Wasyluk/Reporter
Nie da się uniknąć składania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W najlepszym wypadku przedsiębiorca złoży druk DRA raz, na początku działalności. Sprawa komplikuje się jednak, gdy zdecyduje się zatrudnić pracownika.

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej trzeba złożyć formularz ZUS DRA, w którym obliczone są wysokości składek wpłacane na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli są one na minimalnym poziomie (aktualne kwoty znajdziesz w sekcji msp.money.pl), a firma nie zatrudnia pracowników, to przedsiębiorca nie ma obowiązku powtarzania tej czynności i wystarczy, że będzie regularnie wpłacał składki. W innym wypadku niezbędne jest również comiesięczne składanie deklaracji DRA.

Instrukcja wypełniania ZUS DRA (kliknij, aby pobrać). Zobacz, co wpisać w poszczególne pola.


Cześć I

Pole 1

Płatnik powinien wpisać symbol:

  • 1, jeśli będzie składał deklaracje do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 2, jeśli będzie składał deklaracje do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 3, jeśli będzie składał deklaracje do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie 4.),
  • 4, jeśli będzie składał deklarację do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz dobrowolnie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub jest wspólnikiem spółek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom,
  • 5, jeśli jest sędzią, prokuratorem, żołnierzem lub funkcjonariuszem, za którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

Pole 2

W tym polu należy wskazać miesiąc i rok, za który płatnik odprowadza składki poprzedzony identyfikatorem 01 (jeśli składa deklarację po raz pierwszy), 02 (w przypadku pierwszej korekty) lub wyższym, aż do 39 (dla kolejnych korekt). Poprawna forma dla deklaracji złożonej po raz pierwszy we wrześniu 2014 roku będzie zatem wyglądać 01 092014.

Pola 3 i 4 zostają puste natomiast w rubryce 5 płatnik wpisuje numer decyzji pokontrolnej, jeśli złożenie deklaracji jest właśnie wynikiem kontroli z ZUS. W innym przypadku to pole też pozostaje puste.

Część II

W polach 1-9 płatnik wpisuje swoje dane identyfikacyjne. Muszą być one takie same jak te, które przedsiębiorca wpisał we wniosku o założenie działalności gospodarczej (zobacz, jak poprawnie wypełnić ten wniosek).

Część III

Pole 01

Jeśli przedsiębiorca płaci składki tylko za siebie, wpisze tam „1”, natomiast gdy zatrudnia na przykład jednego pracownika – „2”. Należy również uważać przy uzupełnianiu tej rubryki i liczby wpisywać w skrajnym prawym okienku. Pola 02 nie wypełnia się.

Pole 03

Należy wpisać stawkę procentową, stosowaną do ubezpieczenia wypadkowego, która może się wahać od 0,67 do 3,86 procent. Dla przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników wynosi ona 1,93 procent.

Na następnej stronie dowiesz się, jak obliczyć wysokość składek

Poprzednia strona
składki, dra, druk zus dra, baza wiedzy
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
ededed
91.227.212.* 2014-10-02 13:45
tyle w temacie drogi panie autorze artykulu...