Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zus iwa
24.11.2014 14:01

ZUS IWA. Kto musi wypełnić ten formularz?

Stanie się tak, jeśli nie złożysz tego dokumentu lub podasz w nim nieprawidłowe dane.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Katarzyna Mała/EAST NEWS)

Do końca stycznia mają czas przedsiębiorcy, żeby złożyć w ZUS informację niezbędną do ustalenia indywidualnej wysokości składki wypadkowej na kolejny rok ubezpieczeniowy. To na jej podstawie Zakład oblicza, ile pieniędzy pracodawca będzie musiał odprowadzić za każdego pracownika od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Zaniedbanie tego obowiązku sprawi, że przedsiębiorca będzie musiał obliczyć stawkę samodzielnie.

Formularz ZUS IWA muszą wypełnić płatnicy składek, którzy jednocześnie:

  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia i co najmniej jeden dzień w styczniu nowego roku,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 ubezpieczonych,
  • podlegają wpisowi do rejestru REGON.

Składają go w takiej formie, w jakiej dostarczają do ZUS inne dokumenty (elektronicznie lub papierowo). Mają na to czas do końca stycznia roku następującego po tym, którego dotyczy informacja.

Jeśli płatnik nie przekaże dokumentu lub zawrze w nim nieprawdziwe dane, co spowoduje obniżenie składki - ZUS zastosuje tak zwaną stawkę sankcyjną, która stanowi 150 procent wysokości składki wypadkowej, obliczonej na podstawie prawidłowych danych.

* *Instrukcja wypełniania formularza ZUS IWA (kliknij, aby pobrać formularz) * *

W części wstępnej dokumentu należy podać identyfikator informacji, na który składa się sześć cyfr. Cztery ostatnie to oznaczenie roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy (jeśli jest składana do 31 stycznia 2015 roku, to należy wpisać 2014), natomiast dwie pierwsze wskazują na rodzaj informacji:

  • 01, jeśli jest składana po raz pierwszy,
  • 02, jeśli jest to korekta wcześniejszej informacji,
  • 03-39, dla każdej kolejnej korekty.

W polu 02 płatnik podaje kod terytorialny jednostki terenowej ZUS. Lista kodów dostępna jest tutaj*. *Jeżeli informacja jest składana w efekcie kontroli ubezpieczeniowej, w polu 06 należy wpisać numer decyzji pokontrolnej.

Blok II

Płatnik podaje swoje dane identyfikacyjne - NIP i REGON. Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, uzupełnia również pola 03-05 i 07-09. Osoba prawna te pola pozostawia puste i wypełnia pole 06.

Blok III

W tym polu należy wpisać średnią liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Oblicza się ją, sumując zatrudnienie w każdym z miesięcy i dzieląc ją przez ich liczbę, a wynik zaokrągla się zgodnie z zasadami matematyki.

Przykład
Zatem, gdy liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego kształtuje się jak w tabeli, to w polu 01 należy wpisać 15 (184/12=15,33, po zaokrągleniu: 15). Przykładowa liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X X XII 12 14 15 16 13 17 13 14 21 18 15 16
Przykładowa liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w poszczególnych miesiącach
I II III IV V VI VII VIII IX X X XII
12 14 15 16 13 17 13 14 21 18 15 16

Blok IV

W tej części następuje ustalenie kategorii ryzyka. W tym celu płatnik podaje:

  • rodzaj działalności według PKD (klasyfikację znajdziesz tutaj),
  • liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy w roku, za który składana jest informacja,
  • liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich i śmiertelnych,
  • liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia, czyli na stanowiskach, na których występuje podwyższone stężenie substancji i innych czynników szkodliwych dla zdrowia.

Każdego pracownika bierze się w tym zestawieniu pod uwagę tylko raz.

Blok V i VI

Płatnik podaje swoje dane adresowe, a w przypadku gdy ma siedzibę poza Polską - wpisuje również kod kraju i zagraniczny kod pocztowy w polu 09. Uzupełnia również datę sporządzenia informacji, składa podpis i przybija pieczątkę firmową.

Czytaj więcej w Money.pl
NFZ może nie zapłacić za leczenie dziecka Jeśli nie złożysz tego dokumentu, mogą cię nawet ukarać grzywną.
Oszczędzisz nawet 700 złotych na ZUS Zobacz, kiedy nie musisz płacić składek emerytalnych, rentowych i chorobowych.
Zwrot VAT-u. Bez tego go nie dostaniesz Zobacz, kiedy możesz otrzymać zwrot VAT-u dwa razy szybciej niż zwykle.
Tagi: zus iwa, giełda, kraj, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, porady, druki, baza wiedzy, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz