Notowania

Zasiłek pielęgnacyjny. Kto może się ubiegać i jakie dokumenty należy złożyć?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które ma choć w części pomóc pokryć koszty wydatków, które są związane z opieką nad osobą, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(iStock.com)
W 2019 r. stawka zasiłku pielęgnacyjnego wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (Fot: Kasparas Zube)

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które wypłacane jest dla pokrycia kosztów związanych z wydatkami, które pokrywa się w związku z opieką nad osobą, która nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się wyłącznie:

  • dziecku niepełnosprawnemu;
  • osobie niepełnosprawnej, gdy ma więcej niż 16 lat, a stopień jej niepełnosprawności jest znaczny;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie wypłacony powyższym osobom, jeśli:

  • uprawnione są do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego;
  • znajdują się w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie nieodpłatnie;
  • w tym samym czasie udziela się świadczeń dla tych samych członków rodziny na to, by pokryć wydatki związane z pielęgnacją tej osoby.

Jak długo można pobierać zasiłek pielęgnacyjny?

Główna zasada wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego zakłada, że przyznaje się go na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało przyznane na określony czas.

Zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2018 wynosi 184,42 zł. Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku ma wynieść 215,84 zł. Ponadto ma wzrosnąć specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego kwota po podwyżce to 620 zł.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się wyłącznie po złożeniu wniosku. Trzeba do niego dołączyć kopię dokumentu, który stwierdza tożsamość uprawnionego do uzyskania zasiłku, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli świadczenie ma być wypłacone dziecku do lat, a w przypadku dziecka, które ma więcej niż 16 lat, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Trzeba też będzie dodać zaświadczenie z instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie, w którym będzie informacja, że pobyt osoby uprawnionej nie jest w całości lub części finansowany z budżetu państwa, lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dokumenty o zasiłek pielęgnacyjny składa się w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy. Pieniądze wypłacają Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Jeśli potrzeba przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające to termin ten można wydłużyć.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
19-02-2019

hgf33To jest tak sprytnie zrobione, że mało komu się to należy. A ci co naprawdę potrzebują to dostają 184,42 zł. Nawet koń by się nie uśmiał, padłby od … Czytaj całość

19-02-2019

JaPogarda i upodlenie ludzi dotkniętych przez los ,ludzi pokrzywdzonych i bezradnych,nikt o nich nie walczy ,a oni sami nie są w stanie tego … Czytaj całość

19-02-2019

Niepełnosprawny.Rządzący gardzą tymi ludzmi.

Rozwiń komentarze (14)