Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZUS IWA. Wysokość składek ubezpieczenia wypadkowego

ZUS IWA jest to bardzo krótki formularz ZUS, który przekazuje się, by można było ustalić składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)
Formularz ZUS IWA nie jest obowiązkowy dla wszystkich płatników (Fot: Syda Productions)

Termin złożenia formularza ZUS IWA za 2018 mija 31 stycznia 2019 roku. Warto pamiętać jednak, że tego formularza nie składają wszyscy przedsiębiorcy. O złożeniu lub nie decyduje kilka warunków. Jeśli przedsiębiorca nie przekaże deklaracji w terminie, grożą mu sankcje.

Co to jest ZUS IWA?

ZUS IWA to informacja, która jest przekazywana do ZUS, by ustalić wysokość składki ubezpieczenia wypadkowego. ZUS IWA jest krótkim formularzem, który składa się 6 bloków.

Oprócz danych organizacyjnych, identyfikacyjnych, zawiera przede wszystkim informacje o wypadkach, które przytrafiły się w roku, za który składana jest informacja ZUS IWA. Liczba taka ma wpływ na to, jaka będzie wysokość opłaty wypadkowej, obowiązującej przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia do 31 marca.

Kto musi złożyć ZUS IWA?

ZUS IWA muszą przekazywać płatnicy, którzy spełniają następujące warunki łącznie:

  • nieprzerwanie zgłoszeni do ZUS-u przez cały rok i przynajmniej przez jeden dzień stycznia kolejnego roku;
  • zgłosili co najmniej 10 ubezpieczonych;
  • zostali wpisani do rejestru REGON na dzień 31 grudnia roku, za który składa się informację ZUS IWA.

Jeśli w danym miesiącu roku poprzedniego chociaż w jednym miesiącu osoba, za którą opłaca się składki, nie podlegała ubezpieczeniu, to nie trzeba takiej informacji ZUS IWA składać.

ZUS IWA – jak wypełnić?

ZUS IWA wypełniamy, oznaczając najpierw numer deklaracji. Potem podajemy kod terytorialny ZUS-u. Trzeba wpisać oddział, inspektorat albo biuro terenowe odpowiednie do siedziby płatnika.

Potem wpisujemy dane identyfikacyjne. Trzeba będzie wpisać PESEL, NIP i REGON albo serię i numer dowodu osobistego. Potem podaje się liczbę osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego. Liczba ta jest ustalana jako iloraz sumy ubezpieczonych, którzy podlegają ubezpieczeniu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego. Wynik takiego działania jest zaokrąglany.

W kolejnej części trzeba podać pięcioznakowy kod PKD, tej działalności, która u niego przeważa. Potem musi wpisać ogólną liczbę wypadków. Potem podajemy, ile było wśród nich ciężkich, a ile śmiertelnych. Na koniec w tej części wpisujemy liczbę tych, którzy pracują w warunkach szkodliwych.

W ostatnich blokach trzeba wpisać adres korespondencyjny płatnika, a także się podpisać. Informacja ZUS IWA powinna być przekazana tak samo, jak inne dokumenty ubezpieczeniowe.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz