Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZUS RCA. W jaki sposób wypełnić druk?

0
Podziel się:

Pracodawca musi zgłaszać pracowników do ubezpieczeń, a także rozliczać za nich składki ZUS. Podstawowym dokumentem do celu jest ZUS DRA. ZUS RCA jest formularzem, na którym wykazujemy składki osobno dla każdej osoby.

Druk ZUS RCA należy złożyć do ZUS-u razem z formularzem ZUS DRA
Druk ZUS RCA należy złożyć do ZUS-u razem z formularzem ZUS DRA (123RF)
bEJUbLYR

Formularz ZUS RCA jest to po prostu załącznik do formularza ZUS DRA. ZUS RCA nie może być więc złożony samodzielnie.

Termin składania ZUS RCA

Podstawą w każdym przypadku, jeśli chodzi o dokumenty ZUS, jest konieczność dopilnowania terminów. ZUS RCA trzeba przekazać do ZUS-u razem z ZUS DRA do 15. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Ma tu znacznie, kiedy pensja pracownika jest wypłacana. W sytuacji gdy, pensja wypłacana jest do końca miesiąca, to składki trzeba rozliczyć w następnym miesiącu. Jeśli np. pracownik otrzymuje pensję do dziesiątego następnego miesiąca, to trzeba będzie rozliczyć składki miesiąc później.

ZUS RCA – jak wypełnić?

ZUS RCA wypełnia się dość prosto.

bEJUbLYT

Najpierw trzeba wypełnić dane organizacyjne. Wpisujemy najpierw miesiąc i rok, a potem też numer tej konkretnej deklaracji. Potem uzupełniamy dane przedsiębiorcy. Będą to numery NIP i REGON. Kolejne punkty muszą wypełnić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a także PESEL i numer dokumentu tożsamości. Dalej wpisujemy nazwę przedsiębiorcy. Musi być zgodna z wnioskiem CEIDG-1.

Kolejna część druku ZUS RCA dotyczy pracownika. I tak wpisujemy imię i nazwisko pracownika, a także PESEL lub NIP. Potem uzupełniamy kod tytułu ubezpieczenia. Potem wpisuje się wymiar czasu pracy. Mamy tu kilka możliwości:

  • 1/1, w przypadku pełnego etatu,
  • ½, gdy mamy pół etatu,
  • 3/4 w przypadku trzech czwartych etatu,
  • 7/8, gdy pracownik zatrudniony jest na siedem ósmych etatu,
  • 150/176 – albo określony ułamek, jeśli czas pracy określa się w godzinach.
bEJUbLYZ

Naliczanie składek przez przedsiębiorców

Przedsiębiorca musi naliczyć składki zgodnie z obowiązującymi stawkami procentowymi. Trzeba pamiętać, że składka ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowa. Finansuje ją w całości pracownik. Do jej obliczenia stosuje się wynagrodzenie brutto, które pomniejsza się o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, a także chorobowe. Są one potrącane z wynagrodzenia.

Składka zdrowotna to 9 procent podstawy wymiaru. Docieramy do trzeciej części deklaracji ZUS RCA. I tutaj podajemy podstawę wymiaru składki, a także kwotę składki zdrowotnej. Z bloku IV korzystać będą osoby, które rozliczają się z różnymi kodami ubezpieczeniowymi albo z tym samym kodem, jeśli podstawa składek przekracza 999 999,999 zł. Na końcu wpisujemy datę, a także podpisujemy dokument.

bEJUbLZu
druki
msp
KOMENTARZE
(0)