Wzór dokumentu : AKC-PR/U

Stan na dzień: 23/01/2020
Kategoria dokumentu: Akcyza
Tytuł dokumentu: AKC-PR/U
Opis:

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 1)
Dz.U. 2019, poz. 1578 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2441 free 0 name AKC-PR/U descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong> Potwierdzenie przyjÄ™cia zgÅ‚oszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego </strong> (wersja 1)</span><br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1578 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;22&nbsp;sierpnia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_2441-0_A.pdf pages 2 photo 1566564017akc-pru.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1