Money.pl Firma Wzory dokumentów

Druki Archiwalne Program SAPARD (Druki darmowe) Działanie 4 4.2 Unia Europejska

Wzór dokumentu : Biznesplan - Plan przedsięwzięcia -...

Podgląd dokumentu: Zobacz aktualny dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 19:10:24
Kategoria dokumentu: Unia Europejska
Tytuł dokumentu: Biznesplan - Plan przedsięwzięcia - Działanie 4, Schemat 4.2
Liczba stron: 12
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.