Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe CIT Formularze CIT obowiązujące w 2016 r.

Wzór dokumentu : CIT-10Z (3)

Stan na dzień: 11/12/2023
Kategoria dokumentu: Formularze CIT obowiązujące w 2016 r.
Tytuł dokumentu: CIT-10Z (3)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 4)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze CIT obowiązujące w 2016 r."

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI