Wzór dokumentu : Decyzja w sprawie odmowy odroczenia...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2007-08-27 10:06:50
Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)
Tytuł dokumentu: Decyzja w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności podatku
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5461 free 0 name Decyzja w sprawie odmowy odroczenia terminu pÅ‚atnoÅ›ci podatku descr files filename doc_5461.dot pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1