Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Decyzje Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)

Wzór dokumentu : Decyzja w sprawie odmowy umorzenia...

Stan na dzień: 2007-08-27 10:38:59
Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)
Tytuł dokumentu: Decyzja w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.