Wzór dokumentu : Druk ZP-NO

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Zamówienia Publiczne
Tytuł dokumentu: Druk ZP-NO
Opis:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem
Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.

Liczba stron: 15
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7162 free 0 name Druk ZP-NO descr <p><strong>Protok&oacute;Å‚ postÄ™powania o udzielenie zam&oacute;wienia&nbsp;w trybie negocjacji z ogÅ‚oszeniem<br /> </strong><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2016, poz. 1128&nbsp;(zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><span style="color: #336600"><strong>Formularz obowiÄ…zuje od dnia 28 lipca 2016 r.</strong></span></p> files filename doc_7162-0.dot pages 15 photo 1473079677druk-zp-no.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1