Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Wzór dokumentu : Formularz informacji przedstawianych przy...

Podgląd dokumentu: Zobacz aktualny dokument
Stan na dzień: 24/01/2018
Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych
Tytuł dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Opis: Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312, z uwzgl. zmian w Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 (instrukcja w pliku PDF)
Liczba stron: 11
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych"

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)
Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz zgłoszeniowy SH1 Formularz zgłoszeniowy SH1
Formularz zgłoszeniowy podmiotu udzielającego pomocy do aplikacji SHRIMP Formularz zgłoszeniowy podmiotu udzielającego pomocy do aplikacji SHRIMP
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie