Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Bankowe NBP Archiwum

Wzór dokumentu : Formularz KZ

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:20:44
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Formularz KZ
Opis:

Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 12)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.