Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wzór dokumentu : Informacja dla ministra właściwego do...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 21/07/2017
Kategoria dokumentu: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Tytuł dokumentu: Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Opis:

Dz.U. 2015, poz. 167 (załącznik 6)

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 7,38 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Cena: 11.07 zł (cena zawiera 23% VAT)
SMS
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Money.pl jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy
Umowa o wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Umowa o wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Umowa o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Umowa o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
Informacja dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Informacja dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
Wykaz pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wykaz pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenia wydatków z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenia wydatków z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego
Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu