Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Wzór dokumentu : Informacja o nieudzieleniu pomocy...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 25/09/2021
Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych
Tytuł dokumentu: Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Opis: Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych"