Wzór dokumentu : Informacja starosty na temat możliwości...

Stan na dzień: 18/02/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy
Opis: Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 19)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6963 free 0 name Informacja starosty na temat możliwoÅ›ci zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzajÄ…cego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmujÄ…ca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujÄ…ce pracy descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2017, poz. 2345 (zaÅ‚Ä…cznik 19)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;stycznia 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_6963-0_A.pdf pages 2 photo 1516136152informacja-starosty-na-temat-mozliwosci-zaspokojenia-potrzeb-kadrowych.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1