Wzór dokumentu : Informacja w celu poświadczenia dokumentu...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 11/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6964 free 0 name Informacja w celu poÅ›wiadczenia dokumentu o ustawodawstwie wÅ‚aÅ›ciwym dla osoby która wykonuje pracÄ™ najemnÄ… w dwóch lub kilku PaÅ„stwach CzÅ‚onkowskich UE descr files filename doc_6964-0.dot pages 2 photo schowek01.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1