Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Informacja w celu wydania zaświadczenia o...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Podgląd dokumentu: Zobacz aktualny dokument
Stan na dzień: 22/06/2021
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE
Opis:

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"