Wzór dokumentu : Informacja w celu wydania zaświadczenia o...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 08/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE
Opis:

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6880 free 0 name Informacja w celu wydania zaÅ›wiadczenia o ustawodawstwie wÅ‚aÅ›ciwym dla osoby prowadzÄ…cej w Polsce dziaÅ‚alność gospodarczÄ… na wÅ‚asny rachunek, która przenosi dziaÅ‚alność czasowo na terytorium innego PaÅ„stwa CzÅ‚onkowskiego UE descr <p><span style="color: #0000ff">Wniosek o zaÅ›wiadczenie A1 - przeniesienie dziaÅ‚alnoÅ›ci na wÅ‚asny rachunek</span></p> files filename doc_6880-0_A.pdf pages 3 photo 1479392951wniosek-o-zaswiadczenie-a1---przeniesienie-dzialalnosci-na-wlasny-rachunek.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1