Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzór dokumentu : Informacje niezbędne dla ustalenia...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/06/2020
Kategoria dokumentu: Kategoria główna
Tytuł dokumentu: Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.

Liczba stron: 9
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kategoria główna"