Wzór dokumentu : JPK VAT

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 22/02/2020
Kategoria dokumentu: JPK (Jednolite Pliki Kontrolne)
Tytuł dokumentu: JPK VAT
Opis:

JPK_VAT (3) (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i scalania otrzymanych z innych źródeł plików JPK.

Wersja JPK_VAT (3) obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Funkcjonalność skoroszytów JPK:
- import danych z plików CSV, TXT, XLS, XLSX, XML, DBF, ODS
- podgląd zawartości pliku JPK
- weryfikacja poprawności danych w tym NIP, nr VAT UE
- SPRAWDZANIE CZY NIP JEST ZAREJESTROWANY JAKO PODATNIK VAT CZYNNY
- SPRAWDZANIE AKTYWNOŚCI NUMERU VAT W VIES
- scalanie plików JPK w jeden plik JPK
- generowanie pliku JPK (zapis 100 tysięcy faktur w 2 minuty)
- sprawdzanie poprawności pliku JPK ze schematem XSD ze strony MF

W wersji podstawowej plik umożliwia wprowadzenie maksymalnie do 200 faktur miesięcznie w każdym z arkuszy

Zakup skoroszytu uprawnia do nabycia 12 miesięcznej licencji na korzystanie z produktu, którą po roku można odnowić. Skoroszyt zawiera deklarację VAT-7, która uzupełniania jest automatycznie danymi wprowadzanymi do arkuszy JPK.

Jeżeli liczba pozycji nie odpowiada Państwa potrzebom lub potrzebują Państwo dedykowanej oferty, proszę o kontakt tel.: + 48 608 43 63 83 lub e-mail: biuro@signform.pl, z BOK Signform.

Zapraszamy do pobrania BEZPAATNEJ WERSJI DEMO JPK_VAT (3) umożliwiającej zapoznanie się z pełną funkcjonalnością skoroszytu.

W celu elektronicznej wysyłki pliku JPK VAT klienci mogą skorzystać z oprogramowania Departamentu Kontroli Skarbowej (BEZPAATNE) o nazwie "Klient JPK 2.0".

Wymagania sprzętowe: komputer PC z oprogramowaniem Microsoft Windows: 7/8/10, pakiet Microsoft Office 2007/2010/2013/2016

Liczba stron: 4
Format pliku: xlsm   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 9011 free 0 name JPK VAT descr <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(51, 102, 0);"><strong><a href="https://www.iform.pl/jpkvat"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">JPK_VAT</span></a> (3)</strong></span></span><span style="color: rgb(51, 102, 0);"><strong> </strong></span> <span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8.5pt;">(ewidencje zakupu i sprzedaży VAT) </span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. ObsÅ‚uga wymaga od użytkownika jedynie znajomoÅ›ci podstaw MS Excel. Dodatkowo może sÅ‚użyć do weryfikacji, edycji i scalania otrzymanych z innych źr&oacute;deÅ‚ plik&oacute;w JPK</span>.<br /> <br /> <strong style="color: rgb(255, 0, 0);">Wersja JPK_VAT (3) obowiÄ…zuje od 1 stycznia 2018 r.<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: larger;">Funkcjonalność skoroszyt&oacute;w JPK:</span></u></span><br /> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">- import danych z plik&oacute;w CSV, TXT, XLS, XLSX, XML, DBF, ODS<br /> - podglÄ…d zawartoÅ›ci pliku JPK<br /> - weryfikacja poprawnoÅ›ci danych w tym NIP, nr VAT UE<br /> - SPRAWDZANIE CZY NIP JEST ZAREJESTROWANY JAKO PODATNIK VAT CZYNNY<br /> - SPRAWDZANIE AKTYWNOÅšCI NUMERU VAT W VIES<br /> - scalanie plik&oacute;w JPK w jeden plik JPK<br /> - generowanie pliku JPK (zapis 100 tysiÄ™cy faktur w 2 minuty)<br /> - sprawdzanie poprawnoÅ›ci pliku JPK ze schematem XSD ze strony MF</span><br /> <br /> </strong><u><span style="color: rgb(0, 0, 0);">W wersji podstawowej</span></u><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> plik umożliwia wprowadzenie</span><span style="font-size: larger;"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>&nbsp;maksymalnie do</b></span><b> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>200 faktur miesiÄ™cznie w każdym z arkuszy</b></span></b></strong></span>.<strong style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;</strong></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Zakup skoroszytu uprawnia do nabycia</span> <span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><b>12 miesiÄ™cznej licencji</b></strong></span></span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">na korzystanie z produktu, kt&oacute;rÄ… po roku można odnowić. Skoroszyt zawiera deklaracjÄ™ VAT-7, kt&oacute;ra uzupeÅ‚niania jest automatycznie danymi wprowadzanymi do arkuszy JPK.<br /> <br /> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Jeżeli liczba pozycji nie odpowiada PaÅ„stwa potrzebom lub potrzebujÄ… PaÅ„stwo dedykowanej oferty, proszÄ™ o kontakt tel.: + 48 608 43 63 83 lub e-mail:</span>&nbsp;<a href="mailto:biuro@signform.pl?subject=JPK%20Zapytanie"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>biuro@signform.pl</strong></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">, z BOK Signform.</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br /> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Zapraszamy do pobrania</strong></span></span><strong> <u><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://www.iform.pl/txtfile/jpk/jpk_vat3_demo.xlsm"><span style="color: rgb(0, 51, 255);">BEZPŁATNEJ WERSJI DEMO JPK_VAT</span></a></span><span style="color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;(3)</span></b></span></span></u></strong><strong>&nbsp;</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>umożliwiajÄ…cej zapoznanie siÄ™ z peÅ‚nÄ… funkcjonalnoÅ›ciÄ… skoroszytu.</strong><br /> </span> <br /> <span style="color: #000000;">W celu elektronicznej&nbsp;wysyÅ‚ki pliku JPK VAT klienci mogÄ… skorzystać z o</span><span style="color: #000000;">programowania Departamentu Kontroli Skarbowej <strong>(BEZPŁATNE)</strong> o nazwie &quot;<a href="http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-size: larger;"><strong>Klient JPK 2.0</strong></span></span></a>&quot;.</span><br /> <br /> <span style="color: #000000;"> <strong><em>Wymagania sprzÄ™towe:</em></strong>&nbsp;komputer PC z oprogramowaniem Microsoft Windows: 7/8/10, pakiet Microsoft Office 2007/2010/2013/2016</span></p> files filename doc_9011_JPK_VAT-0.xlsm pages 4 photo 1573393386jpk_vat3.png price 146,37 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 146,37 sms 0