Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej Archiwum

Wzór dokumentu : Karta wdrożenia produktu będącego wynikiem...

Stan na dzień: 07/06/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Karta wdrożenia produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez jednostkę naukową
Opis:

Dz.U. 2014, poz. 1126 (załącznik 3)
Uchylony dnia 1 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Archiwum"