Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (2)

Stan na dzień: 2004-06-04 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (2)
Opis: Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zobowiązanym do zachowania przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego. Ustalając treść umowy o świadczenie usług menadżerskich, należy tak ustalić treść umowy, aby nie wykazywała cech umowy o pracę, gdyż bez względu na nazwę jaką strony nadadzą umowie, jeżeli umowa spełnia przesłanki zawarte w kodeksie pracy, będzie uważana za umowę o pracę.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"