Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Windykacja i należności

Wzór dokumentu : KRS-D3

Stan na dzień: 2005-12-21 17:53:20
Kategoria dokumentu: Windykacja i należności
Tytuł dokumentu: KRS-D3
Opis:

Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39)
Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Windykacja i należności"