Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-W14

Stan na dzień: 01/06/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-W14
Opis:

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
SPÓADZIELNIA EUROPEJSKA
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 26)
Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r.

Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 4
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"