Wzór dokumentu : KRS-W20

Stan na dzień: 22/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-W20
Opis:

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOAECZNA LUB ZAWODOWA
Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r.
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 10)
Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 5
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1180 free 0 name KRS-W20 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o rejestracjÄ™ podmiotu w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym<br /> FUNDACJA,&nbsp;STOWARZYSZENIE,&nbsp;INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 17 sierpnia 2019 r.<br /> </span><span style="color: rgb(51, 102, 0);"><strong>Dz.U. 2019, poz. 1496 (zaÅ‚Ä…cznik 10)</strong></span><span style="color: #000000"><br /> <span style="font-size: x-small;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;">Plik zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</span></strong></span></span></span></p> files filename doc_1180-0.docm pages 5 photo 1565520815krs-w20.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0