Wzór dokumentu : KRS-W8

Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-W8
Opis:

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEAƒ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ
Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r.
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 8)
Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 4
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1150 free 0 name KRS-W8 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o rejestracjÄ™ podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w<br /> TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 17 sierpnia 2019 r.<br /> </span><strong><span style="color: rgb(51, 102, 0);">Dz.U. 2019, poz. 1496 (zaÅ‚Ä…cznik 8)</span></strong><span style="color: #000000"><br /> <span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><strong>Plik zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</strong></span></span></span></span></p> files filename doc_1150-0.docm pages 4 photo 1565474052krs-w8.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0