Wzór dokumentu : KRS-WH

Stan na dzień: 20/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-WH
Opis:

SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 15)
Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 3
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1168 free 0 name KRS-WH descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>SPOS&Oacute;B POWSTANIA PODMIOTU<br /> ZaÅ‚Ä…cznik do wniosku o rejestracjÄ™ podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w lub rejestrze stowarzyszeÅ„, innych organizacji spoÅ‚ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakÅ‚ad&oacute;w opieki zdrowotnej</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 1 lipca 2017 r.<br /> </span><strong><span style="color: rgb(51, 102, 0);">Dz.U. 2017, poz. 1288 (zaÅ‚Ä…cznik 15)</span></strong><span style="color: #000000"><br /> <span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><strong>Plik zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_1168-0.docm pages 3 photo 1500032126krs-wh.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1