Wzór dokumentu : KRS-WK

Stan na dzień: 20/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-WK
Opis:

ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓAKI
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 16)
Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1187 free 0 name KRS-WK descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ORGANY PODMIOTU / WSP&Oacute;LNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SP&Oacute;ŁKI<br /> ZaÅ‚Ä…cznik do wniosku o rejestracjÄ™ lub o zmianÄ™ danych podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w lub rejestrze stowarzyszeÅ„, innych organizacji spoÅ‚ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakÅ‚ad&oacute;w opieki zdrowotnej</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 1 lipca 2017 r.<br /> </span><strong><span style="color: rgb(51, 102, 0);">Dz.U. 2017, poz. 1288 (zaÅ‚Ä…cznik 16)</span></strong><br /> <span style="font-size: x-small;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;">Plik zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</span></strong></span></p> files filename doc_1187-0.docm pages 2 photo 1500277757krs-wk.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1