Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-WK

Stan na dzień: 01/06/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-WK
Opis:

ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓAKI
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 16)
Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"