Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-WM

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:53:58
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-WM
Opis:

PRZEDMIOT DZIAAALNOŚCI, Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 52)
Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"