Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-Z12

Stan na dzień: 05/06/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z12
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 23)
Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r.

Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 4
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"