Wzór dokumentu : KRS-Z12

Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z12
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 23)
Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r.

Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 4
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4832 free 0 name KRS-Z12 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o zmianÄ™ danych podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w<br /> EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERES&Oacute;W GOSPODARCZYCH</strong></span><strong><br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1496 (zaÅ‚Ä…cznik 23)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;17&nbsp;sierpnia 2019 r.</span></strong></p> <span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><strong>Plik zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_4832-0.docm pages 4 photo 1565819253krs-z12.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0