Wzór dokumentu : KRS-Z14

Stan na dzień: 21/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z14
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
SPÓADZIELNIA EUROPEJSKA
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 27)
Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r.

Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 5
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5606 free 0 name KRS-Z14 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o zmianÄ™ danych podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w<br /> SP&Oacute;ŁDZIELNIA&nbsp;EUROPEJSKA</strong></span><strong><br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1496 (zaÅ‚Ä…cznik 27)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;17&nbsp;sierpnia 2019 r.</span></strong></p><span style="font-size: smaller"><span style="color: #ff0000">Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy)&nbsp;zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</span></p> files filename doc_5606-0.docm pages 5 photo 1565907552krs-z14.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0