Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-Z20

Stan na dzień: 05/06/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z20
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOAECZNA LUB ZAWODOWA
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 19)
Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r.

Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 5
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"