Wzór dokumentu : KRS-Z3

Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z3
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
SPÓAKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ, SPÓAKA AKCYJNA
Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r.
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 13)
Plik zawiera dodatkową funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 5
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1207 free 0 name KRS-Z3 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o zmianÄ™ danych podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w<br /> SP&Oacute;ŁKA&nbsp;Z OGRANICZONÄ„ ODPOWIEDZIELNOÅšCIÄ„,&nbsp;SP&Oacute;ŁKA AKCYJNA</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 17 sierpnia 2019 r.<br /> </span><strong><span style="color: rgb(51, 102, 0);">Dz.U. 2019, poz. 1496 (zaÅ‚Ä…cznik 13)</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Plik zawiera dodatkowÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</span></span></strong></p> files filename doc_1207-0.docm pages 5 photo 1565548649krs-z3.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0