Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-Z6

Stan na dzień: 31/05/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z6
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
PRZEDSIĘBIORSTWO PAAƒSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 15)
Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r.

Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 5
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"