Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-Z62

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 01/06/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-Z62
Opis:

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAAALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 88)
Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"