Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-ZB

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:53:10
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-ZB
Opis:

Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo - akcyjnej , Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 54)
Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"