Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-ZN

Stan na dzień: 01/06/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-ZN
Opis:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dz.U. 2018, poz. 302 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2018 r.
Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"