Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Bankowe Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Wzór dokumentu : Lista założycieli stowarzyszenia

Stan na dzień: 2006-03-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Tytuł dokumentu: Lista założycieli stowarzyszenia
Opis: Do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie rejestrowym komitet założycielski powinien dołączyć listę założycieli. Powinna ona zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa"