Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : NIP-2/A - Informacja o wyodrębnionych...

Stan na dzień: 2006-01-11 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: NIP-2/A - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikiem lub płatnikiem (Załącznik do formularza NIP-2)
Opis: Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-2/A, stanowiącego załącznik do formularza zgłoszenia NIP-2. Dotychczasowe wzory formularzy mogą być stosowane do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r. Załącznik ten jest składany przez jednostkę macierzystą. W razie zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać w nim dane wszystkich wyodrębnionych jednostek wewętrznych, a w przypadku aktualizacji - stosownie do okoliczności i zmian.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI