Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów

Wzór dokumentu : NIP-B Informacja o rachunkach bankowych

Stan na dzień: 2006-01-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów
Tytuł dokumentu: NIP-B Informacja o rachunkach bankowych
Opis: Informacja o numerach rachunków bankowych składana na formularzu NIP-B może być załącznikiem wyłącznie do wniosku składanego na formularzu NIP-1 i NIP-2. Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-B. Dotychczasowe wzory wszystkich formularzy NIP mogą być jednak stosowane do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów"