Wzór dokumentu : NIP-D (4)

Stan na dzień: 2005-12-21 17:50:57
Kategoria dokumentu: Rejestracja / Likwidacja
Tytuł dokumentu: NIP-D (4)
Opis:

Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (formularz archiwalny)
Link do wersji aktualnej

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 886 free 0 name NIP-D (4) descr <p>Informacja o wsp&oacute;lnikach sp&oacute;Å‚ki cywilnej, jawnej, partnerskiej komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o sp&oacute;Å‚kach tworzÄ…cych podatkowÄ… grupÄ™ kapitaÅ‚owÄ… <strong>(formularz archiwalny)<br /> </strong><span style="color: #0000ff"><strong><a href="http://formularze.iform.pl/nip-d-P7956.html">Link do wersji aktualnej</a></strong></span></p> files filename SF_pnipd.xlt pages 2 photo schowek01.png filename SF_pnipd.pdf pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1