Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Odpowiedź na pozew rozwodowy z żądaniem...

Stan na dzień: 2008-04-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Odpowiedź na pozew rozwodowy z żądaniem orzeczenia winy i zasądzeniem alimentów
Opis: Pozwany w procesie o rozwód nie może wnieść powództwa wzajemnego, ale może także wnosić o orzeczenie rozwodu lub separacji. Może też np. zgadzać się z orzeczeniem rozwodu, ale z innym rozkładem winy między małżonkami czy też przyznania jemu, a nie stronie powodowej, opieki nad dziećmi. Żądania takie, jak również własne twierdzenia i dowody na ich poparcie, można zgłosić w odpowiedzi na pozew.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"