Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzór dokumentu : Odpowiedź na sprzeciw pozwanego

Stan na dzień: 2005-04-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł dokumentu: Odpowiedź na sprzeciw pozwanego
Opis: W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew lub także w miarę potrzeby wymianę przez strony dalszych pism. Jeżeli sąd nie zarządzi wymiany pism procesowych, warto jest jednak ustosunkować się do twierdzeń strony przeciwnej, ponieważ jeżeli strona nie tego nie uczyni, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może uznać za przyznane fakty wskazane przez stronę przeciwną.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"