Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Straż Graniczna

Wzór dokumentu : Odwołanie od decyzji odmawiającej...

Stan na dzień: 2006-01-18 00:00:00
Kategoria dokumentu: Straż Graniczna
Tytuł dokumentu: Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z powodu niezdolności do pracy
Opis: Decyzje organów rentowych w sprawach z zakresu przyznawania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy są poddane kontroli sądowej. Kontrolę tą sprawują sądy okręgowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego, na skutek odwołania wniesionego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie sądowe wolne jest od opłat.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Straż Graniczna"